Saturday 14 December 2013

Are magazines beginning to blog?!

We all know what the diffierence is between a blog and a magazine. But what used to be a clearcut boundarie is not so clearcut anymore.


The magazine industry saw the dawning of an era of unbiased product descriptions, and it got scared. Why? Because no one wants to read advertisements and anouncements of product releases anymore. We can get hold of all the information we need about cosmetics onine. For free. But since the beauty section is an integral part of all women's magazines, it can't be simply snipped away. It has to evolve and transform. And this transformation is only beginning.

A few days ago I read an article in the Bulgarian issue of a world-famous magazine about a certain anti-age product (I'm deliberately not mentioning names). It was written in 1st p. sg., from the beauty editor of the magazine. She describes her experience with that product in a blog-like style, with all the subjective feelings. But, of course the final judement was positive. I wonder, when are we going to see a negative review in a magazine? Not that it is so necessary, but if they adopt this blogging approach, they'll have to be as informative as possible, not only when it comes to good cosmetic products. And, if they do so, if they become unbiased, will big brands continue to invest in ads on their pages (having in mind that on the next page there might be a negative review of their product)?

On the part of the bloggers, we saw a change, too. MakeUp4All started issuing a seasonal on-line magazine with the new collections and interviews with bloggers. Is that the way beauty sections will look like in future? Well, I hope so, because I ilke this new format better.

Seriously, if the magazine industry is to adopt a blogger's point of view, then it will have to face the consequences. And, come to think of it, does the beauty editor profession have any future? Because, after all, what makes beauty blogs so interesting, is their number - the hundreds of opinions we get from girls that are different, and have different needs, and the fact that we can compare those opinions. Also, let's not forget the photos that bloggers provide - real photos, and no photoshop.

-------------------------------
Всички знаем каква е разликата между блог и списание. Но границата вече започва да се размива.

Компаниите, издаващи списания, видяха началото на ерата на непредубедените продуктови описания. И се изплашиха. Защото никой вече не иска да чете просто реклами и съобщения за нови продукти с обещанията на опаковките им. Тази информация е налична онлайн. И то безплатно.

Но тъй като страниците за красота са неразделна част от всяко списание, те просто не могат да бъдат отрязани с един замах. Те трябва да еволюират и да се трансформират в нещо ново. Тази трансформация тепърва започва. Преди няколко дни прочетох в българското издание на едно световноизвестно списание статия за анти-ейдж продукт (изпускам имената предумишлено). Статията беше написана в 1 л. ед. ч., от "редактор красота" на въпросното списание. Тя описва преживяването си с продукта в стила на блоговете, с всички субективни усещания. Но крайната оценка беше повече от положителна. Чудя се дали скоро ще видим на страниците на някое списание негативно представен продукт? Не че е задължително, но ако са решили да възприемат стила на блоговете, списанията ще трябва да са също толкова информативни, и то не само когато става въпрос за добри продукти. И ако те са непредубедени, ще продължат ли големите брандове да рекламират по страниците им (ако са наясно, че на следващата страница може да има негативна оценка на техния продукт)?

От средите на блоговете също видяхме новости. MakeUp4All започна издаването на сезонно онлайн списание, с новите колекции на известни марки, и интервюта с блогърки. Така ли ще изглежда в бъдеще секцията за красота? Надявам се, защото на мен тя ми харесва повече по този начин.

Наистина, ако списанията са решили да променят начина си на списване на козметични колонки, ще трябва да вземат предвид и последствията. Например, като се замислим, има ли изобщо професията "редактор красота" бъдеще? Защото това, което прави блоговете толкова интересни и могъщи, е техният брой - хилядите мнения на хилядите момичета, търсещи различни неща, и това че можем да съпоставяме тези мнения. А нека не забравяме и снимките, които блоговете ни предлагат - истински снимки без фотошоп.
Разгледайте и останалите постове от серията On Blogging тук!

No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment!