Skin Deep Safety Database - All ingredients that matter

by - Wednesday, August 04, 2010

You are probably aware that there are really unhealthy and dangerous ingredients on your bathroom shelf. But do you really know what are the danger levels you are facing each morning? This stunningly useful website contains information about the ingredients used in almost every type of beauty care, and these ingredients are assessed by specialists according to their toxic properties. It's shocking to see a red circle beside your favourite face cream, but at least you'll be informed why is it dangerous, what ingredient in it is problematic. And then you'll start asking yourself  'Why do they put it in? It's not like they don't know it's dangerous...'. This would remain a puzzle for me, but not so for the big brands - it's their way of making money, right?!

I typed a few of my favourite Avon products, and I didn't like what I found - the fragrance in almost every product I typed proved to be a '7' or '8' on the site's danger scale. At least the other ingredients weren't that frightening...

OK, I won't stop using cosmetics, but I want to be sure they are at least not toxic!
Check it - cosmeticsdatabase.com

P.S. Thanks to The Muse for bringing up the question in this post - http://www.musingsofamuse.com/2010/08/musings-of-the-day-the-story-of-cosmetics-toxins-in-your-cosmetics.html
----------------

Вероятно сте наясно, че на тоалетната ви масичка ви дебнат доста опасни химикали. Но знаете ли всъщност кои точно са те, и какво ниво на риск представляват? Този наистина удивително полезен сайт съдържа инфо за почти всички съставки, използвани в козметиката, и тези съставки се оценяват според техните нива на токсичност. Доста е стряскащо да видите червено кръгче до любимия си крем за лице, но поне ще бъдете наясно защо е опасен и коя съставка точно представлява проблем. А после ще се запитате 'Ама защо са я използвали? Няма как да не са знаели че е опасна за здравето...' Това поне ще си остане загадка за мен, но не и за големите производители - все пак и те трябва да печелят.

Проверих някои от любимите си продукти на Ейвън, и това което открих не ми хареса. Оказа се, че повечето тях съдържат аромат, който е оценен със '7' или '8' по скалата на страницата. Поне останалите продукти не бяха толкоз страшни...

Добре де, няма да спра да използвам коземтика, но бих искала да знам, че поне не е токсична!

Вижте страницата - cosmeticsdatabase.com

You May Also Like

2 comments

  1. Сайта е полезен,да, но не трябва да се чете толкова буквално. Ароматите сами по себе си не са токсични, нито вредни. Просто за чувствителна кожа те представляват алергени. Щом са ти любими, явно не предизвикват алергична реакция, и каквото и число да са по скалата, конкретно за теб няма никакво значение.

    П.п. добри преводи на англ., поздравления, съвсем малки забележки тук и там.

    ReplyDelete
  2. Проблемът е, че съставките не се изследват методично и в дългосрочен план, а е доказано вече, че се натрупват и могат да доведат до генетични изменения. За момента това не би могло да ни уплаши, но ако се докаже, че застрашаваме бъдещите си деца със свръхчувствителност и дори безплодие, бих се замислила...
    За преводите - правим ги малко набързо, а и всяка си има своите грешки :)

    ReplyDelete