By Way of Intro

by - Friday, July 30, 2010

Hi there!

As the name suggests, this would be a blog dedicated to beauty, a collaboration of two beauty addicts - Eli and Ger... We would keep the lowest profile possible so that you, readers, can concentrate on what matters most - beauty.

A few words for the layout of the posts - we would do our best to provide info in both English and Bulgarian, but sometimes this wouldn't be possible (we're lazy sometimes, and we admit it :). In this way, we hope that our posts will be accessible to the widest possible range of readers.

We will be really happy if you share with us your thoughts - we are just beginners :)

Eli and Ger
----------------------

Здравейте!

Както и си личи от името, това ще е блог посветен на красотата, плод на съвместните усилия на две маниачки на тема продукти за красота - Ели и Гер. Ще се постараем да не се натрапваме излишно, за да можем да ви информираме по най-обективния възможен начин за продуктите.

Няколко думи за оформлението на публикациите - ще се стараем да публикуваме информацията и на английски и на български, но понякога това няма да е възможно (и ние си мързелуваме от време на време, и си го признаваме). По този начин се надяваме публикациите ни да достигат до възможно най-широк кръг читатели.

Винаги ще се вслушаме в мненията ви - все още сме млади и зелени :)

Ели и Гер

You May Also Like

0 comments